Zo bereiken jullie gendergelijkheid

Alle partijen in een gezin hebben net als de rest van de maatschappij, veel te winnen met gendergelijkheid. Hoe meer mensen dezelfde voorwaarden hebben voor een goed leven, des te beter. In Nederland zijn we al ver gekomen op het gebied van gendergelijkheid. Maar er is nog veel te wensen over.

Vooral wanneer mensen ouders worden. Velen vallen in oude gewoonten, of gewoonten die er altijd al waren worden zichtbaar. Hier kan iets aan gedaan worden!

1. Het delen van het ouderschapsverlof

Hier wordt de basis gelegd. In het dagelijks leven bouwen jullie je relatie met jullie kind op. Dat is net als elke andere relatie – het vereist aanwezigheid en tijd en wordt opgebouwd door ervaringen met elkaar te delen. Wanneer jullie luiers verschonen, eten geven, aan- en uitkleden, wassen, nieuwe dingen leren, nieuwe dingen doen en de wereld samen ontdekken.

Zo leren jullie elkaar kennen en krijgen jullie begrip voor elkaar. Beginnen elkaar te vertrouwen.

Als de ene partner alleen thuis is dan wordt hij of zij (meestal de moeder!) degene waar het kind het meest naartoe trekt, degene die het meest vertrouwd is, waar het kind zich naar wendt – ongeacht waarvoor. En zo ontstaat er een scheve balans. Het wordt steeds lastiger voor de andere partner om dingen te doen, en hij of zij wordt steeds meer een buitenstaander, wat het ouderschap saai maakt. Zoals met alles is het ouderschap leuker wanneer je je er echt in verdiept.

In Nederland hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Profiteer hiervan.

2. Eigen tijd.

Kies een avond/ochtend of een andere passende tijd in de week voor eigen tijd. Ga zelf iets doen buitenshuis. Sporten, naar de bioscoop, afspreken met vrienden, fietsen, lees ergens een boek, als je het maar leuk vindt en het voor jezelf doet. Balanseer het zodat jullie beide evenveel eigen tijd hebben.

3. Werk parttime

Probeer als het kan om beide parttime te werken en spendeer meer tijd met jullie kind of kinderen. Minder geld, maar meer tijd voor het gezin. Dat kan echt de moeite waard zijn. En een zeer goede manier om te zorgen voor balans in de relatie.

4.Praat

Bespreek dingen en maak afspraken over jullie leven en relatie voordat jullie kinderen krijgen. Welke verwachtingen hebben jullie, wat willen jullie blijven doen, hoe gaan jullie taken verdelen, wie doet wat en wanneer, enzovoorts. Ga er goed voor zitten en bespreek wat jullie voelen, vinden en denken. Luister naar de ander en wees bereid om er voor elkaar te zijn.


5.Maak een lijstje

Ga na welk beeld jij en je partner het van het gezinsleven hebben en wie wat doet. Je kunt hiervan een lijstje maken waar jullie punten opschrijven en vervolgens bespreken hoe jullie denken over gendergelijkheid in het ouderschap vanuit jullie eigen oogpunt.

Sign up for our newsletter!

Continue reading