Bärselen Omni

Säker utveckling

 Vår grund

Vi utvecklar produkter för föräldrar i rörelse. I ett så tidigt stadie som möjligt inkluderar vi familjer. Allt för att få information om vad som är viktigt för just den familjen. Att ha med familjer från början gör att vi kan ta fram saker som efterfrågas och fokusera på rätt saker. I nästa steg gör vi omfattande medicinsk undersökning för att vara helt säkra på att vår design är säker. Vi konsulterar vårt medicinska råd och om möjligt intresseorganisationer. Tillsammans ser de till att våra produkter är 100% säkra för både barn och vuxna. Slutligen utsätter vi produkterna för rigorösa tester tillsammans med oberoende testinstitut. Detta gör att vi kan känna oss säkra på att vi alltid levererar funktionellt smarta, godkända enligt medicinsk expertis och kvalitetsmässigt säkra produkter.

Omni

Omni är en bärsele som växer med barnet. Vi har i dialog med medicinsk expertis skapat två olika positioner utifrån barnets förändrande behov. När barnet föds har det tillbringat 9 månader i mammas mage. För att hålla värmen, underlätta för matsmältning och av platsbrist är ryggen då formad som ett C. För att ha så lite tryck på barnets höfter alltmedan de rätas ut kan det också vara bra att barnet bärs med benen i så kallad M-position. Omni Newborn position som ska användas under de första 6 månaderna eller tills barnet kan sitta upp på egen hand, ger barnets rygg och höfter stöd på ett ergonomiskt sätt utifrån barnets behov. Omni rekommenderas därför bland annat av International Hip Dysplasia Institute som en säker produkt.

När barnet är lite äldre och kan sitta upp aktivt utan stöd kan man börja använda hip seat eller höft stolen. Barnets ryggrad har då utvecklats mot den s-form som vi vuxna har. Förenklat kan man säga att de övre kurvan på s:et är på plats. I denna fas går många familjer över till sittvagn. Nu passar det bra byta till vår hip seat utan att vara orolig för barnets ergonomi. Hip seaten ger marknadens bästa viktavlastning, vilket gör att du som vuxen kan bära länge utan att oroa dig för barnets eller din egen ergonomi. Omni är också testad och godkänd enligt den Europeiska standarden för bärselar EN13209.

SleepCarrier

SleepCarrier är framtagen för att vagga barn till sömn och för att kunna flytta och lägga ned barn utan att de vaknar. Vi brukar säga att SleepCarrier är ett smartare babynest då den har flera funktioner kring barns sömn. SleepCarrier är noga säkerhetstestad och godkänd för standarden för mjukliftar i EU EN1466. Att SleepCarrier genomgått och blivit godkänd enligt tuffa standardiseringskrav gör att SleepCarrier är ett säkrare alternativ för ditt barn än de många andra produkter som barn kan sova i som finns på marknaden idag.