Varukorg
Läggs till i varukorgen
Bebisar och överstimulering

Bebisar och överstimulering

Vad är överstimulering?

Som föräldrar vill vi stimulera våra barn, hjälpa dem att utvecklas och lära sig nya saker. Att stimulera ditt barn genom att leka och prata med det är mycket viktigt för barnets allmänna utveckling. Överstimulering kan dock uppstå när ett barn överbelastas med för många upplevelser, känslor, ljud och aktiviteter för att kunna hantera dem. Överstimulering från omgivningen kan leda till sensorisk överbelastning för barnet.

Vad orsakar överstimulering?

Överstimulering kan orsakas av olika faktorer eller en kombination av olika faktorer. Barn, såväl som vuxna, stimuleras genom hörsel, syn, lukt, smak och känsel. Stimulering genom dessa olika sensorer kan orsaka en sensorisk överbelastning för både spädbarn och vuxna. Som vuxna är vi inte lika känsliga och har bättre kontroll över situationer som skapar yttre stimulans. Som föräldrar måste vi vara medvetna om hur mycket yttre stimulans vårt barn kan hantera.

Höga ljud och ljud från flera källor samtidigt, t.ex. flera personer som pratar samtidigt, kan överstimulera ett spädbarns hörsel. Att ha TV:n, radion och tvättmaskinen på samtidigt kan skapa en obehaglig miljö. Barnets syn påverkas när det vistas i trånga utrymmen, träffar nya människor eller utsätts för starkt ljus. Att placera ett barn i en miljö med mycket rörelse kan orsaka överstimulering. Starka dofter och kryddstark mat kan överstimulera barnets lukt och smak. Att bli berörd av någon man inte känner kan kännas obehagligt och kan påverka relevanta sensorer på ett negativt sätt.

Tecken på överstimulering hos bebisar

Det är oerhört viktigt att vara uppmärksam på ditt barns signaler och lära sig vad som påverkar dess välbefinnande och humör.

Kroppen kan visa tecken på sensorisk överbelastning genom en förändring av hudfärgen, från normal till ljusröd eller blek. Kroppen kan också visa en förändring i rörelser som skakningar eller ryckningar och subtila förändringar i andningsmönster.

Förändrat beteende kan också vara ett tecken på överstimulering, som gråt eller en plötslig humörförändring. Om ditt barn börjar gnugga sig i ögonen, täcka ansiktet med händerna, bli disträ och titta bort från dig är det klokt att vara extra uppmärksam på barnets beteende. Andra tecken kan vara att ditt barn undviker ögonkontakt, håller för öronen för att stänga ute ljud eller håller för ögonen vid starka ljus. Allmän irritation eller överkänslighet kan vara resultatet av överstimulering.