Jämställt föräldraskap med Najell Easy

Steg för att nå ett jämställt föräldraskap

I dagens samhälle är de flesta av oss eniga om att jämlikhet är viktigt. Jämlikhet mellan kön, etniska grupper, religion eller sexuell läggning. Vi ser det som en mänsklig rättighet, att människor blir dömda utifrån sina handlingar och inte utifrån utseende, tro eller vem de älskar. 

Men när det kommer till att bilda familj och barnuppfostran blir gränserna lite suddigare och ojämliken ökar. Studier har visat att mamman spenderar mer tid från arbete. Både under föräldraledigheten och sjukdagar vilket leder till större uppoffringar i karriären. 

Sverige – ett jämställt land?

I Sverige har vi kommit en lång bit på vägen. Vi anses vara ett av de mest jämställda länderna i världen att leva i. Men när vi blir föräldrar ökar skillnaderna. 

Vi kan ha olika anledningar (bra och dåliga) till varför den som burit och fött barnet, är den som stannar hemma majoriteten av föräldraledigheten. Det kan vara på grund av karriärmöjligheter, den andre partnerns högre inkomst, att hon vill vara hemma eller något annat. 

En del anledningar är svåra att kontrollera men det betyder inte att vi inte ska göra vårt bästa. Mamman är oftast den som stannar hemma de första månaderna. Hon återhämtar sig från födseln och från att ha burit barnet i nio månader. Om mamman också ammar blir det automatiskt hon som huvudsakligen tar hand om barnet. 

Forskning visar att par i Sverige är mest jämställda i början av deras förhållande fram tills att det första barnet föds. När familjen utökas med ett barn så ökar gapet mellan föräldrarna, där den ena föräldern tar ett större ansvar för barnet. 

Gapet

Det kan tyckas att det logiska valet är att mamman som burit och fött barnet stannar hemma med barnet medan den andra partnern går tillbaka till jobbet. Men genom att dela föräldraledigheten kan man minska detta gapet. Det kommer kanske vara ett svårt val med pusslande och innebära en törn mot hushållskassan. Den som burit och fött barnet kanske även känner en starkare anknytning till barnet och lärt sig barnets behov och rutiner. 

Men om den andra partnern inte får chansen att bonda med bebisen kommer detta alltid vara en enkel väg ut. Om vi bara fortsätter att följa kulturen och den gamla normen kommer inget någonsin att ändra sig. Män kommer fortsätta att vara mer det mer självklara valet att anställa eftersom de tar mindre ledigt från jobbet. De kommer ha högre löner eftersom dess karriär är ostörd av föräldraledighet. Män kommer inte att vara så aktiva i uppfostran av deras barn eftersom mamman är den som stannar hemma mer och den som tar huvudansvaret hemma. Eftersom hon är den som är hemma mer, kommer hon troligen också vara den som tar hand om hushållet och lagar middagen. 

Stänga gapet

Vi vill uppmana alla att ta det hårda beslutet att dela lika. Jobbet, ansvaret och belöningen. Här är våra tips för dig att bidra till kampen för jämställdhet och bana vägen för våra barn. 

Lägg grunden   

Var förberedd innan du bestämmer dig för att skaffa barn. Diskutera med din partner hur viktig det är för dig att dela lika på ansvaret. Se till att ni båda står på samma sida och att ni är införstådda med varför. Varför är det viktigt för er och era barn att ni delar på ansvaret om att uppfostra dem? 

Gör en plan 

Se till att ni har en plan. Diskutera hur ni ska få detta att fungera. Dela på föräldraledigheten. Hur ni ska dela på matlagning, blöjbyten, natta barnen och hämta på förskolan. Gör en plan för hur ni båda ska få tid att göra någonting för er själva eller tillsammans. Lägg in i planen när ni ska ut och springa, läsa en bok, träffa vänner eller göra något annat ni vill göra. (Viktigt för båda föräldrarna.)

Håll er till planen 

Försök att hålla er till planen. Om ni har bestämt att den ena partner ska stanna hemma de första sex månaderna och sen ska den andra partnern ta över, försök då hålla er till planen. Det kanske blir tufft i början, men om ni känner att detta är ett sätt för er att bli mer jämställda och dela på ansvaret så försök hålla er till planen. Det är också en möjlighet för den andra partnern att få mer tid med sitt barn. Att få en bra relation med sitt barn, lära sig barnets rutiner och behov är ovärderligt. Fortsätt att ha en diskussion om hur det funkar och hur det kännas för er båda, känner ni båda att ni delar ansvaret? Om inte, försök att hitta en lösning.

Visa respekt

Om ni båda delar alla utmaningar med att uppfostra ett barn, hålla igång hushållet och göra karriär så kommer ni ha en bättre förståelse och respekt för varandra. Att vara hemma med en fem månaders bebis och inte få något gjort är svårt att förstå om du inte har provat det. Humörsvängningar och vara utmattad efter att ha vaknat upp åtta gånger på en natt kan vara svårt för partnern att förstå om han eller hon inte har provat det. Att vara utmattad efter en nio timmars arbetsdag och komma hem till blöjbyte och matlagning kan också vara svårt att förstå om man inte har provat det. 

Om vi har upplevt det som den andre partnern går igenom så är det lättare att visa förståelse och respekt. Om alla hjälps åt så kommer du älska att se din partner göra något för den själv. Se dem gå ut med vänner eller vara favorit föräldern. 

Att göra föräldraskapet på ditt sätt är något vi tror starkt på. Du ska inte leva upp till någon annans förväntningar av föräldraskap. Pressen kan komma från båda håll. T.ex att mamman ska vara hemma och amma eller pressen om att dela allting lika. Gör det på ditt sätt, men ägna dessa saker en tanke och försök att ta beslut som passar er familj. Beslut som kommer att belöna dig i framtiden. Så som att båda parterna har samma karriärmöjlighet, en bra relation till barnen och att båda två kan bli rollmodeller för era barn, genom att dela lika.