Varukorg
Läggs till i varukorgen
Kangaroo care and premature babies

Kangaroo Care or Kangaroo Mother Care (KMC) är en metod som ofta används för barn med låg födelsevikt och för tidigt födda barn. Det är en teknik som innebär hud-mot-hud-vård där för tidigt födda barn hålls bröst mot bröst med en förälder och hänvisar till det sätt på vilket kängurur bär sina barn.

Känguruvård utvecklades på 1970-talet för att vårda för tidigt födda barn i länder där dödligheten var hög, vårdavdelningarna var överfulla och det saknades resurser som kuvöser och värmeanordningar. Den höga dödligheten bland för tidigt födda barn ledde till att forskare upptäckte att barn som hölls nära sin mammas kropp under längre tidsperioder inte bara överlevde utan till och med mådde bra.

Känguruvård rekommenderas av WHO (Världshälsoorganisationen) för rutinmässig vård av nyfödda som väger högst 2 000 gram vid födseln.

Även för fullgångna spädbarn uppmuntrar vårdpersonal båda föräldrarna att bära barnet hud mot hud, vilket främjar både anknytningen och bröstmjölksproduktionen.

Den förknutna Najell Wrap  är optimal för känguruvård. Den är enkel att använda och gör att du kan bära ditt barn hud mot hud utan att visa en naken rygg. Läs mer om Najell Wrap här.

Vilka är fördelarna med känguruvård?

Barn med låg födelsevikt och för tidigt födda barn löper större risk att drabbas av hypotermi. Känguruvård har visat sig vara effektivt för att reglera kroppstemperaturen och öka möjligheten till amning och viktökning.

Känguruvård har även visat sig minska dödligheten, allvarliga sjukdomar, infektioner och längden på sjukhusvistelsen, särskilt i utvecklingsländer med begränsad tillgång till sjukvård och resurser.

Hur fungerar känguruvård?

Studier har visat att hud-mot-hud-kontakt stabiliserar hjärt- och andningsfrekvensen, förbättrar syremättnadsgraden, hjälper till att reglera barnets kroppstemperatur och att barnet bättre kan spara på kalorierna.

Studier visar också att mammans bröst har förmågan att ändra temperatur för att hjälpa och tillgodose barnets temperaturbehov.

Hud-mot-hud-kontakten hjälper barnet att somna. Den sömn som spädbarnen får och hjälpen med att reglera kroppstemperaturen hjälper barnet att spara energi och använda kalorierna till tillväxt och viktökning.

Känguruvård rekommenderas därför av olika skäl, både för tidigt födda och för fullgångna barn. Det är bra för anknytningen, utveckling och kan hjälpa nyfödda att få en bra start i livet.