Hur du som förälder kan skapa en trygg hemmiljö

Najell SleepCarrier Grå i en trygg hemmiljö

“Föräldrars kärlek  i tidig ålder, följt av ömhet och kamratskap från vänner och lärare under skoltiden, är de absolut viktigaste förutsättningarna för välbefinnande och mental hälsa i våra liv.“

Dr. Vikram Patel, Professor i Global Hälsa, Harvard Medical School
Taget från The Science of Love in Childhood (en serie av UNICEF)

Vi kan alla hålla med om att kärlek är viktigt. Men också att föräldraskap inte alltid är enkelt. För att hjälpa er på traven med ert nya liv som föräldrar har vi samlat ihop några tips att tänka på. Dessa kommer att hjälpa er bygga en trygg hemmiljö och ett kärleksfullt hem för ert barn att växa upp i. 

7 sätt för nya föräldrar att skapa en trygg hemmiljö

1. Lyssna och var närvarande

Vi är i konstant behov att bli hörda och sedda. Det är viktigt för oss att få bekräftelse i vår jakt på tillhörighet. Så lyssna aktivt, ge verbal bekräftelse och visa positivt kroppsspråk inför ditt barn. Lägg därför undan telefonen och var närvarande i stunden när du spenderar tid med ditt barn. 

2. Uppmuntra, ge beröm och visa engagemang

Genom att skapa positiva erfarenheter, speciellt i samband med uppgifter och utmaningar, hjälper vi barnet bygga självförtroende, tro på sig själv och få en optimistisk syn. Om positivt beteende inte uppmuntras finns det en risk att ditt barn istället ger upp och får en känsla av otillräcklighet. Genom att berömma engagemang istället för prestation lär du ditt barn att göra sitt bästa.

3. Visa medkänsla

Genom att visa medkänsla öppnar du dörren för en djupare emotionell kontakt. Om vi vuxna visar förståelse och lugn, även i tuffa situationer, kommer barnet vara mer öppet för att prata om sina upplevelser och känslor. Hjälp ditt barn att förstå varför känslor kan variera i olika situationer. 

4. Kontrollera dina känslor

Det sägs att ett leende smittar, men det glöms ofta bort att negativitet sprids lika lätt. Om du visar dig arg eller frustrerad kommer dessa känslor att projiceras vidare till ditt barn. Ett glatt hem formar ett glatt barn. 

5. Var aktiva tillsammans

Träning och fysisk aktivitet har en bevisad positiv påverkan på både kropp och själ. Fysisk aktivitet är viktigt redan från dag ett, hela vägen till vuxen ålder. Genom att börja träna i magläge förstärker din bebis sina muskler vilket kommer hjälpa kroppens framtida utveckling.

6. Var en förebild

“Apan ser, apan gör” är ett känt talesätt. När vi är osäkra på hur vi ska bete oss, tar vi efter andras beteende. Ditt barn kommer därför härma ditt agerande – ditt beteende, hur du behandlar andra och hur du talar.

7. Umgås, skratta och ha kul ihop

Lekstunden är en motiverande och givande aktivitet för både barn och vuxna. Lekfulla interaktioner hjälper barn att utveckla sin kreativitet, att uttrycka sig och bygger upp den sociala förmågan. 

Var förälder på ditt sätt

Det finns inga enkla svar på vad som krävs för att vara en bra förälder. Definitionerna är oändliga. I slutändan handlar det om att du skall hitta ditt eget sätt och sätta din definition på föräldraskap. Kärlek, omtanke och familjetid är alltid vinnande koncept. 

Vi vill hjälpa till på vägen. Följ vårt nyhetsbrev för tips och råd, roliga aktiviteter och de senaste produkterna för dig och din bebis.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Continue reading