Omdiskuterade Mom-Shaming ämnen: Amning

Omdiskuterade Mom-Shaming ämnen: Amning

Föräldrar, och speciellt mammor, kritiseras ofta för sina val som föräldrar. Val som offentlig amning, att inte amma, amma för länge, att gå tillbaka till jobbet för tidigt eller välja att stanna hemma, hur vi uppfostrar och hur vi bär våra barn, är alla omdiskuterade ämnen. Och listan kan göras lång! Vi har plockat några av de vanligaste mom-shaming ämnena och börjar med amning.

Offentlig amning

Offentlig amning är ett populärt ämne att debattera och kritisera mammor för. Sociala attityder och rättsligt skydd för offentlig amning varierar mycket från land till land. I många länder är det vanligt att amma offentligt där och då det behövs, och anses inte vara ett problem. Ammande mammor är skyddade enligt lag i de flesta av dessa länder, medan det i fåtalet länder är förbjuder för kvinnor att exponera sina bröst offentligt, till och med för att amma.

I Sverige är det lagligt att amma offentligt, men det är även lagligt att avvisa en person som ammar offentligt. Denna dubbelmoral kan göra att tabun kring offentlig amning späs på och verkar för en ovillighet att amma utanför hemmets trygga väggar. Att vara rädd för andras invändningar, negativa kommentarer och trakasserier. Mom-shaming

Inte amma

Helamning rekommenderas av WHO (Världshälsoorganisationen) för spädbarn upp till sex månaders ålder och fortsatt amning tillsammans med annan mat upp till två år eller längre.

Beroende på olika faktorer är det dock inte alltid möjligt att amma så länge, eller överhuvudtaget. En av de vanligaste mom-shaming ämnena är diskussionen om varför en mamma väljer att inte amma. Mödrar som väljer att inte amma sina barn kritiseras ofta offentligt och privat. Men orsakerna till att man inte ammar eller väljer att sluta amma tidigt kan vara många. Valet ska ligga hos mamman och inte ifrågasättas eller kritiseras.

Läs vår blogg här om varför du inte kan amma och när du ska sluta amma.


Amma för länge

Ja, kvinnor är kritiseras för att inte amma, men det är inte heller accepterat att amma för länge. Vi har nog alla hört talas om tre eller fyra åringar som fortfarande ammar och hur konstigt det är.

Vi borde antagligen istället ta ett steg tillbaka och låta föräldrar göra sina egna val. Om man väljer att amma offentligt, inte amma eller amma länge. Alla föräldrar försöker göra de val som de tror är det bäst för sina barn.

Continue reading