Vad är “Mom-Shaming” och varför gör vi det?

Vad är “Mom-Shaming” och varför gör vi det?

Mom-shaming är ett ord som vi hör allt oftare. Men vad betyder det? Mom-shaming är när en person kritiserar och / eller degraderar en mamma (eller båda föräldrarna) för hennes val som förälder, eftersom de skiljer sig från de egna val som denna personen skulle göra. Detta kan göras privat eller offentligt, där kändisar ofta är ett offer för mom-shaming.

Varför har vi en tendens till mom-shaming?

Samhället har skapat idéer och normer om hur föräldrar ska vara och vad som är bäst för barnet. Artiklar, diskussioner i grupper och onlineforum har alla bestämt att de har rätt att berätta för föräldrar hur saker och ting ska göras. Plötsligt har vi alla idéer om vad som är rätt och vad som är fel. Vi berättar för folk hur de ska uppfostra, klä, amma och bära sina barn.

Nya föräldrar befinner sig ofta i situationer där de ställs inför nya utmaningar. Allt är en förstagångs erfarenhet och utmaning. När vi sedan ser en vän, en familjemedlem, någon på lekplatsen eller i affären i samma situation vill vi ge råd om hur man “bäst” hanterar situationen. Tanken är kanske att inte kritisera en annan förälder, utan behovet att hjälpa till, eftersom att du har befunnit dig i samma situation tidigare. Detta kan dock, för den mamma du ger råd till, kännas som att hon inte är tillräckligt bra förälder.

Mödrar och svärmödrar vill gärna vara en del av sina barnbarns liv, vilket är fantastiskt, men ibland kan det uppstå problem. De kan känna att deras erfarenhet gör att de har rätt att komma med åsikter. Oftas av kärlek och engagemang, vill de dela med sig av råd eller till och med ibland ta kontrollen. För en ny mamma kan detta kännas som kritik mot hennes förmåga och val som mamma.

När är det shaming och när är det en vänlig rådgivning?

Speciellt som nya föräldrar är vi ofta osäkra på våra förmågor och vi letar efter vägledning från olika håll. Men när folk berättar hur man gör saker (utan att bli frågad) blir vi ofta förolämpade. Vi försöker göra vårt bästa som nya föräldrar, men det är någonting vi aldrig gjort tidigare. Därför kan man vara extra känsliga för någon som påpekar att vårt barn kanske behöver ha en extra tröja eller inte bör äta den där godisen.

Mödrar som ger råd och mammor som får råd, kan därför försöka sätta sig i den andras situation. Ta ett steg tillbaka och reflektera över att det kan finnas olika tillvägagångssätt att göra saker på. Det är inte alltid en rätt eller fel väg.

Vänta tills du får frågan om din åsikt eller erfarenhet innan du ger den.

Continue reading