Ruth Bader Ginsburg power people

Månadens Powerkvinna: Ruth Bader Ginsburg

Idag vill vi hylla Ruth Bader Ginsburg (15.03.1933 – 18.09.2020). Hon är den första i raden av inspirerande personer som vi väljer att lyfta fram lite extra. 

Ruth är minst sagt extraordinär. Hon har inte bara gjort stort avtryck i historien, utan banat väg och skapat nya möjligheter för framtida generationer. Under sitt liv slogs hon för jämställdhet, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Hon är beundrad för sitt mod, sitt intellekt och skarpa rättsliga förmåga. Efter år av hårt slit, många motgångar och en stor kamp lyckades hon förändra hela samhället. Detta genom att stå upp och bestrida lagar som möjliggjorde könsdiskriminering, en efter en. 

Ruth tog examen från Colombia Law School 1959. Hon gick ut som kursetta och vid sidan av studierna arbetade hon som redaktör på Colombia Law Review. Trots toppbetygen behövde hon kämpa för att senare få arbete som jurist. Varför? Jo, för att hon var kvinna och mor. På den tiden var det ytterst få kvinnor som var jurister.

Läs mera om jämställdhet och föräldraskap här.

Jämställdhetsfrågan

År 1970 började Ruth Bader involvera sig mer och mer i jämställdhetsfrågan. Hon var en av toppmoderatorerna i en studentpanel för jurister där ämnet på agendan var “friheter för kvinnor”. Ett år senare publicerade hon två juridiska publikationer om könsdiskriminering och började hålla i seminarier på ämnet. Sedan dess har hon erkänts som ledare i kampen mot könsdiskriminering och krigat för mäns och kvinnors lika rättigheter. 

1993 blev Ruth den andra kvinnan någonsin att bli invald till ledamot av USA:s högsta domstol. Hon satt kvar till sin bortgång 2020 och blev utnämnd till tidernas äldsta kvinnliga domare. Hon lämnar inte bara en enastående karriär bakom sig. Genom att utmana gamla, konservativa könsnormer har hon varit en bidragande kraft till att vi idag ser till allas lika värde – oavsett kön eller bakgrund. 

Tack Ruth för allt ditt fantastiska arbete – och för att du aldrig slutade kämpa för alla våras rättigheter. 

“Women will only have true equality when men share with them the responsibility of bringing up the next generation”