När är mitt barn prematur?

En för tidig födelse anses vara när barnet föds mer än tre veckor före beräknad förlossning, eller innan början på graviditetsvecka 37.

För tidigt födda barn kan ha komplicerade medicinska problem och ju tidigare barnet föds desto högre är risken för komplikationer. Tack vare modern medicin har sannolikheten för överlevnaden för prematura barn ökat enormt de senaste decennierna.

Hur tidigt kan bebisar födas och överleva? 

Barn kan födas så tidigt som vecka 24 och överleva. Men sannolikheten för överlevnad ökar mer och mer för varje vecka, till och med varje dag. Studier visar att 20-35% av spädbarn som är födda i vecka 24 överlever men att antalet ökar till 50-70 % för barn födda i vecka 25. Redan vid i vecka 26-27 ökar dessutom siffran för överlevnad  till hela 90 %. Professionell sjukvård använder ofta följande termer för att beskriva när prematura barn föds:

Extremt för tidigt: Barnet föds före eller i graviditetsvecka 25

Mycket för tidigt: Barnet föds före graviditetsvecka 32

Måttligt för tidigt: Barnet föds mellan graviditetsvecka 32 och 34

Sen för tidigt: Barnet föds mellan graviditetsvecka 34 och 36.

Kangaroo Mother Care

För tidigt födda barn har ofta fler komplikationer än barn som är fullt gångna. Ett exempel kan vara låg kroppstemperatur, p.g.a brist på lagrat kroppsfett, andningsbesvär eller brist på reflexer för att suga och svälja vilket i sin tur kan leda till matproblem.

Kangaroo Care (känguruvård) är en metod som är används för prematura bebisar. Metoden innefattar hud-mot-hud där barnet får ligga mot bröstet på en förälder. Kangaroo Care har visat sig vara mycket effektiv när det kommer till att reglera kroppstemperaturen och öka möjligheten för amning och viktökning. Det har dessutom visat sig dödligheten, allvarliga sjukdomar, infektioner och tiden för sjukhusvistelse.

Klicka här om du vill läsa mer om Cangaroo Mother Care

Om du har ett för tidigt fött barn bör du alltid prata med sjukvårdspersonal och neonatalavdelningen om vad de bäst rekommenderar för att kunna ge ditt barn Kangaroo Care. 

Najell WRAP används idag på flera neonatalavdelningar runt om i Sverige eftersom det är ett enkelt sätt att bära ett prematurt barn och samtidigt ge den närhet som ett för tidigt fött

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Continue reading