Handlekurven
Legg til i handlekurven
Babyer og overstimulering

Babyer og overstimulering

Hva er overstimulering?

Som foreldre ønsker vi å stimulere barna våre, hjelpe dem med å utvikle seg og lære nye ting. Å stimulere barnet ved å leke og snakke med det er svært viktig for barnets generelle utvikling. Overstimulering kan imidlertid oppstå når barnet blir overbelastet med for mange opplevelser, sanseinntrykk, støy og aktiviteter til at det er i stand til å takle dem. Overstimulering fra omgivelsene kan føre til sensorisk overbelastning for barnet.

Hva forårsaker overstimulering?

Overstimulering kan skyldes ulike faktorer eller en kombinasjon av ulike faktorer. Både barn og voksne stimuleres gjennom hørsel, syn, lukt, smak og berøring. Stimulering gjennom disse ulike sensorene kan føre til en sensorisk overbelastning for både spedbarn og voksne. Som voksne er vi ikke like følsomme og har bedre kontroll over situasjoner som skaper ytre stimulering. Som foreldre må vi være oppmerksomme på hvor mye ytre stimulering barnet vårt tåler.

Høy lyd og lyder fra flere kilder samtidig, for eksempel flere personer som snakker samtidig, kan overstimulere barnets hørsel. Å ha TV-en, radioen og vaskemaskinen på samtidig kan skape et ubehagelig miljø. Barnets syn påvirkes når det oppholder seg i et overfylt rom, ser nye mennesker eller utsettes for sterke lys. Å plassere barnet i et miljø med mye bevegelse kan føre til overstimulering. Sterke dufter og krydret mat kan overstimulere barnets lukt og smak. Det kan være ubehagelig å bli berørt av noen man ikke er kjent med, og det kan påvirke relevante sensorer på en negativ måte.

Tegn på overstimulering hos babyer

Det er ekstremt viktig å være oppmerksom på babyens signaler og lære hva som påvirker trivsel og humør.

Kroppen kan vise tegn på sensorisk overbelastning ved at hudfargen endrer seg fra normal til knallrød eller blek. Kroppen kan også vise endring i bevegelser som skjelvinger eller rykninger og subtile endringer i pustemønsteret.

Atferdsendringer kan også være et tegn på overstimulering, som gråt eller plutselige humørsvingninger. Hvis barnet begynner å gni seg i øynene, dekker ansiktet med hendene eller ser bort fra deg, er det lurt å være ekstra oppmerksom på barnets atferd. Andre tegn kan være at barnet unngår øyekontakt, holder seg for ørene for å stenge ute lyd eller holder seg for øynene ved sterkt lys. Generell irritasjon eller overfølsomhet kan være et resultat av overstimulering.