Handlekurven
Legg til i handlekurven
Power People: Najell x Tobias Richter "Det skal handle om min rolle som jordmor og ikke om mitt kjønn"

Power People: Najell x Tobias Richter "Det skal handle om min rolle som jordmor og ikke om mitt kjønn" 

Jordmoryrket* er et kvinnedominert fag i Tyskland. Ifølge estimater er bare 30 av 27 000 jordmødre menn. Men hvorfor er det slik? I dette intervjuet i serien Najell x Power People snakker vi med Tobias Richter (@heb.tobi98). Han er en 26 år gammel jordmor fra Berlin som jobber som lærer for fremtidige jordmødre og er opptatt av mangfold i jordmoryrket.    

 *Det finnes ingen kjønnsnøytral betegnelse for jordmor på engelsk og norsk, mens det finnes en på tysk. Etymologien til jordmor er "med kvinne", men den vanlige bruken innebærer at det er en kvinne som utøver rollen. Begrepet "med kvinne" dekker imidlertid ikke hele spekteret av personer som kan bli gravide og føde barn. I dette innlegget brukes begrepene jordmor og jordmorfag fordi vi ikke har noe felles språk for å beskrive yrket på en kjønnsnøytral måte. 

Hvorfor utdannet du deg til jordmor? Hva er det som fascinerer deg med yrket? 

"Jeg ble jordmor fordi jeg elsker å jobbe med vordende familier. Muligheten til å følge mennesker i en så viktig fase i livet appellerte virkelig til meg. Blandingen av medisinsk ekspertise, empati og emosjonell støtte som dette yrket innebærer, er så fascinerende." 

I et annet intervju sa du at din mannlige italienske kollega (som også jobber som jordmor) var overrasket over at det er så uvanlig at en mann jobber i dette yrket i Tyskland. Hva er forskjellene i Tyskland sammenlignet med andre land, som for eksempel Italia?   

"I Italia og mange andre land er det mer sannsynlig at menn jobber som jordmødre. Mange land i Afrika leder an i utviklingen fordi det ikke var nok jordmødre som ville eller kunne jobbe på landsbygda, og menn fikk derfor lov til å utdanne seg. I Tyskland har menn kun fått lov til å utdanne seg til jordmødre siden 1985. Men man kan også se at området blir mer inkluderende og åpent. Det var rett og slett land som lå klart foran oss." 

Var det vanskeligere for deg som mann å bli tatt på alvor under læretiden? 

"Ja, i begynnelsen var det noen ganger vanskelig å bli tatt på alvor - jeg tenkte til og med på å slutte. Men det var ikke bare meg - det skjedde også med mine kvinnelige klassekamerater noen ganger. Godt arbeid ble nesten aldri verdsatt. Det var en ekstremt hard og intens tid som krevde mye av meg." 

Så vidt du vet, hvor mange mannlige jordmødre finnes det i Tyskland i dag? Har antallet økt de siste årene? 

"Det finnes bare et fåtall mannlige jordmødre i Tyskland, anslagsvis 25-30 stykker. Antallet har økt noe de siste årene sammenlignet med da jeg søkte om lærlingplass i 2015." 

Som delegat i Forbundsrådet for jordmorutdannede bidro du til at yrkestittelen din ble endret fra "Entbindungspfleger" (omtrent "mannlig fødselshjelper", som innebærer mindre ansvar) til "Hebamme" (yrkestittel som allerede brukes av kvinner) i 2020 med reformen av jordmorutdanningen. Fantes det også avvikende stemmer? Og er det ikke fortsatt noen ganger rart å ha en tittel som har en overveiende kvinnelig konnotasjon?     

"Jeg kan faktisk ikke huske at det var noen stemmer mot denne beslutningen. For meg er det ikke rart å bruke begrepet "hebamme". Snarere tvert imot! Jeg ser det som en anerkjennelse av likestilling på arbeidsplassen. Til syvende og sist skal det alltid handle om min funksjon og rolle som jordmor, og ikke nødvendigvis om kjønn.

Hvor mange fødsler har du opplevd, og hvilken husker du best? 

"Jeg har vært med på rundt 600 fødsler så langt. I årenes løp har det vært noen vakre fødsler som jeg ser tilbake på med glede. Det var en spontan tvillingfødsel (jeg er selv tvilling), en venninnes vannfødsel, og familier jeg allerede hadde tatt meg av, som jeg fikk jobbe med igjen da deres siste barn ble født." 

På Instagram-kontoen din @heb.tobi98 snakker du også åpent om temaer som spontanabort og samtykke under fødselen. Hvilke støttemuligheter finnes for kvinner etter slike traumatiske hendelser? Er jordmødre det beste kontaktpunktet for dette?      

"Det finnes ulike former for støtte, for eksempel psykologisk støtte, spesialiserte rådgivningssentre og/eller selvhjelpsgrupper. Jordmødre er ofte det første kontaktpunktet og kan gi viktig emosjonell støtte og henvise til relevante spesialister. Jordmødre blir imidlertid også selv utsatt for vold på arbeidsplassen. Også her haster det med å sette inn tiltak, slik at alle kommer ut av fødselen med et godt resultat." 

Ser du på deg selv som en ambassadør for yrket? Og hvilke reaksjoner får du på Instagram-kontoen din eller på det "anonyme internett" generelt?   

"Ja, jag tror att jag genom åren har fått den här typen av "ambassadörsroll". På mitt Instagramkonto försöker jag dela med mig av inblickar i mitt dagliga arbete, men jag sätter inte press på mig själv att göra inlägg. Reaktionerna på internet är mestadels positiva. Ibland finns det enstaka negativa kommentarer och tyvärr mycket smaklösa kommentarer, som uppenbarligen kommer från mycket frustrerade anonyma personer. Men det är bara så internet är." 

 

Utforsk produktene våre for nyfødte