Winkelwagen
Toegevoegd aan de winkelwagen

Babynestjes - waarom zijn ze zo populair

De laatste jaren zijn babynestjes voor ouders een onmisbaar product geworden voor hun pasgeboren baby. Maar waarom zijn ze zo populair? En vooral: zijn ze veilig?

Waarvoor gebruik ik een babynest?

Een van de redenen waarom babynestjes zo populair zijn geworden, is dat artsen en gezondheidswerkers tegenwoordig aanraden om baby's op hun rug te laten slapen. Door uw baby op de rug te laten slapen, vermindert u het risico op SIDS (sudden infant death syndrome). In een babynest wordt de baby op zijn rug gelegd, waardoor de kans dat hij zich op zijn buik draait kleiner wordt.

Babynestjes zijn ook nuttig voor ouders die hun baby in hun bed laten slapen. De barrières van een babynest verkleinen het risico dat de baby tijdens het slapen omrolt. Het hoofd van de baby moet op dezelfde hoogte liggen als het hoofd van de ouder. Het is dus minder waarschijnlijk dat hun gezicht 's nachts per ongeluk bedekt wordt door een dekbed of een deken.

Bovendien zien veel ouders dat babynestjes een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid helpen creëren. De omgeving lijkt op die van de baarmoeder van de moeder. U hebt dus een vertrouwde omgeving voor uw baby wanneer u zich op nieuwe plaatsen bevindt.

Maar zijn babynestjes wel veilig?

Omdat babynestjes een relatief nieuw product op de markt zijn, zijn er geen veiligheidsnormen die regelen en ervoor zorgen dat ze veilig zijn. Als babynestjes te zachte randen en matrassen hebben, kan er gevaar voor verstikking ontstaan. Het risico is dat de baby zijn gezicht in de zachte randen plaatst en zichzelf niet meer uit de positie kan halen.

Een van de redenen om de SleepCarrier te ontwerpen was het creëren van een veiliger babynestje. De zijkanten hebben ademend luchtgaas, waar uw baby doorheen kan ademen. De matras is comfortabel, maar niet superzacht. Het is gemaakt van stevig schuim en een houten plank eronder, zodat de baby zijn gezicht er niet in kan boren.

De Najell SleepCarrier is veilig getest om in te slapen en om een baby in te verplaatsen.

Waar moet u aan denken als u een babynestje koopt?

  • Veiligheid: Is het babynestje getest op veiligheid? Controleer de zachtheid van de zijkanten en de matras, en de normen die het volgt.

  • Hoe lang u het product kunt gebruiken : Babynestjes zijn er in verschillende maten. U wilt zowel dat het past voor uw pasgeborene, maar ook dat u het kunt aanpassen aan uw groeiende baby.

  • Materiaal. Kies producten die gemaakt zijn van Oeko-Tex standaard 100 productklasse 1 gecertificeerd materiaal.

Zo weet je dat je de beste en veiligste producten voor je baby krijgt. Als het babynestje meer dan 1 functie heeft, kunt u het langer gebruiken en misschien geld en ruimte besparen door slechts één product te kopen.

De Najell SleepCarrier- Een Veiligheid Geteste Babynest

De Najell SleepCarrier is een van de weinige op veiligheid geteste reiswiegen op de markt. Het is getest en goedgekeurd volgens de volgende normen:

  • De Europese norm voor reiswiegen: EN-1466:2014

  • Alle materialen zijn Oeko-Tex standaard 100 productklasse 1 gecertificeerd.

U kunt de zijkanten van het nest gemakkelijk aanpassen aan uw groeiende baby. De SleepCarrier kan worden gebruikt als een plat speelmatje door de zijkanten helemaal te openen. Voor gemakkelijk vervoer met de handvatten of het harnas wanneer u uw slapende baby moet verplaatsen zonder het risico dat de baby wakker wordt.

De Najell Babynest Tulip - Het Babynest dat meegroeit met je baby

De Babynest Tulip is het babynest dat meegroeit met je baby. Je kunt het babynest gemakkelijk uitbreiden van een knusse pasgeborene tot een groeiende baby. Je kleintje heeft zijn eigen bedje zolang jij en je baby dat willen.

Of het nu gaat om speeltijd onder toezicht, knuffelen, slapen of gewoon tijd doorbrengen met je baby, de Babynest Tulip is de beste plek. Met zijn unieke ademende, luchtdichte zijkanten en pluche, maar stevige schuimrubberen matras weet je dat je baby veilig en comfortabel ligt terwijl jullie samen spelen.

But are babynests safe?

As babynests are a relatively new product on the market, there are no safety standards that regulate and make sure they are safe. When babynests have too soft edges and mattress, it can create a risk for suffocation. The risk is that the baby places the face in the soft edges, and can't take himself out of the position.

One of the reasons for designing the SleepCarrier was to create a safer baby nest. The sides have breathable airmesh, that your baby can breathe through. The mattress is comfortable but not super soft. It is made out of firm foam and a wooden board underneath, so the baby can’t drill their face in.

The Najell SleepCarrier is safety tested for baby sleep in and to move a baby around in.

What to think of when buying a baby nest?

  • Safety : Is the baby nest safety tested in any way? Check the softness of the sides and the mattress, and the standards it follows.

  • How long you can use the product : Babynests come in different sizes. You both want it to fit for your newborn, but also be able to adjust it to your growing baby.

  • Material. You should choose products that are made of Oeko-Tex standard 100 product class 1 certified material.

That way you know you are getting the best and safest products for your baby. If the baby nest has more than 1 function you can use it longer and might save money and space by just buying one product.

The Najell SleepCarrier- A Safety Tested Baby Carrier

The Najell SleepCarrier is one of the few safety-tested baby carriers on the market. It has been tested and approved according to the following standards:

  • The European Standard for carry cots: EN-1466:2014

  • All materials are Oeko-Tex standard 100 product class 1 certified.

You can easily adjust the sides of the nest to fit your growing baby. The SleepCarrier can be used as a flat play mat by opening the sides all the way out. For easy transportation with the handles or the harness when you need to move your sleeping baby without the risk of the baby waking up.

The Najell Babynest Tulip- The Babynest that grows with your baby

The Babynest Tulip is the babynest that grows with your baby. You can easily extend the babynest from a snug newborn fit to a growing baby. Your little one will have their own bed for as long as you and your baby want to.

Whether it’s supervised play time, tummy time, sleeping, or just time to spend with your baby, the Babynest Tulip is the best spot. With its unique breathable cushioned air mesh sides and plush yet firm foam mattress you know they are safe and comfortable as you bond and play.

Ontdek de Najell babynestjes